Светлинна сигнализация тип бягащ пешеходец

Използва се за по-ясно обозначаване на пешеходни пътеки с интензивно движение. Особено ефикасна е при мрачно време или при тежки метеорологични условия - сняг, дъжд, мъгла. Корпус от пласмаса, устойчива на слънчевото лъчение. Единична или двойна оптична система, комплектована със защитни сенници. Със стандартни пластмасови или опционални метални монтажни конзолки. Предлага се в изпълнение както с обикновени крушки, така и с LED. Като опция се предлага управляващ електронен блок, осигуряващ последователното светене на трите светлини, което създава "бягащ" ефект. Отговарят на изискванията на Наредба №17 МРРБ, БДС и хармонизираните европейски стандарти.