Контролери за управление на светофарни уредби

 

Съобразени с конкретните условия на работа, контролерите от серията МКУД отговарят на съвременните изисквания за безопасност на движението. Предназначени са за оптимално управление на светофарните уредби в зависимост от интензивността на транспортните потоци, часовото натоварване, необходимия приоритет при специални режими на движение и др. фактори, влияещи върху организацията на движението. Допълнителна оптимизация се постига чрез обмена на информация, както между отделните контролери, така и при нужда с изграден диспечерски център, поддържащ връзка с превозните средства на масовия градски транспорт. Позволяват реализиране на т.нар. „зелена вълна”, „зелена улица”, опционално ръчно управление, дистанционен контрол и диагностика. Предлагат се в защитен метален или пластмасов шкаф с различни габаритни размери.