Улично и декоративно осветление и алтернативни източници на ел. енергия

  Микропроцесорните контролери за управление и диагностика на уличното осветление се превърнаха в неизменна част от инфраструктурата на съвременните населени места. Предназначени са за управление по зададен годишен график на включването и изключването на улично осветление, позволяват реализиране на големи икономии на електроенергия и ресурсите на осветителните тела през нощните часове. Благодарение на възможността за работа както в локален автоматичен режим, така и в режим на отдалечено управление и контрол, те са подходящи за включване в цялостната диспечерска система на населеното място.