Светофарни уредби

Светофарни секции 3хФ300 mm Светофарни секции 3хФ200 mm Светофарни секции 2хФ200 mm
Корпус от пласмаса, устойчива на слънчевото лъчение. Двойна оптична система, комплектована със защитни сенници. Със стандартни пластмасови монтажни конзолки. Отговарят на изискванията на Наредба №17 МРРБ, БДС и хармонизираните европейски стандарти. Предлагат се само в изпълнение с LED. Корпус от пласмаса, устойчива на слънчевото лъчение. Единична или двойна оптична система, комплектована със защитни сенници. Със стандартни пластмасови монтажни конзолки. Отговарят на изискванията на Наредба №17 МРРБ, БДС и хармонизираните европейски стандарти. Предлагат се в изпълнение само с LED. Корпус от пласмаса, устойчива на слънчевото лъчение. Единична или двойна оптична система, комплектована със защитни сенници. Със стандартни пластмасови монтажни конзолки. Отговарят на изискванията на Наредба №17 МРРБ, БДС и хармонизираните европейски стандарти. Предлагат се в изпълнение само с LED.
     
Светофарни броячи Ф300 mm Контролери за управление на светофарни уредби "Бягащ пешеходец"
Корпус от пласмаса, устойчива на слънчевото лъчение. Двуцветно или трицветно отчитане на оставащото време, адаптивен алгоритъм на измерване, цифри от ярки LED. Комплектован със защитен сенник. Със стандартни пластмасови монтажни конзолки. Отговарят на изискванията БДС и хармонизираните европейски стандарти. Съобразени с конкретните условия на работа, контролерите от серията МКУД отговарят на съвременните изисквания за безопасност на движението. Предназначени са за оптимално управление на светофарните уредби в зависимост от интензивността на транспортните потоци, часовото натоварване, необходимия приоритет при специални режими на движение и др. фактори, влияещи върху организацията на движението. Допълнителна оптимизация се постига чрез обмена на информация, както между отделните контролери, така и при нужда с изграден диспечерски център, поддържащ връзка с превозните средства на градския транспорт. Позволяват реализиране на т.нар. „зелена вълна”, „зелена улица”, опционално ръчно управление, дистанционен контрол и диагностика. Светлинна сигнализация тип „бягащ пешеходец” за по-ясно обозначаване на пешеходни пътеки с интензивно движение. Корпус от пласмаса, устойчива на слънчевото лъчение. Единична или двойна оптична система, комплектована със защитни сенници. Със стандартни пластмасови или опционални метални монтажни конзолки. Отговарят на изискванията на Наредба №17 МРРБ, БДС и хармонизираните европейски стандарти. Предлагат се в изпълнение само с LED.

Улично и декоративно осветление и алтернативни източници на ел. енергия

Микропроцесорните контролери за управление и диагностика на уличното осветление се превърнаха в неизменна част от инфраструктурата на съвременните населени места. Предназначени са за управление по зададен годишен график на включването и изключването на улично осветление, позволяват реализиране на големи икономии на електроенергия и ресурсите на осветителните тела през нощните часове. Благодарение на възможността за работа както в локален автоматичен режим, така и в режим на отдалечено управление и контрол, те са подходящи за включване в цялостната диспечерска система на населеното място.